Minesotos Apylinkės Valdyba

Živilė Norvilaitė-Petersen (Pirmininkė)
Violeta Dulevičius (Vice Pirmininkė)
Vilma Alkhas (Švietimo Vadovė)
Asta Petkutė (Iždininkė)
Dovilė Nazarevych (Komunikacijos Specialistė)
Rūta Calis (Sekretorė)
Rita Wells (Sekretorės Padėjėja)
Diana Jakubauskienė (Sekretorės Padėjėja)

Kontrolės Komisijos Nariai

Lina Stenberg
Eglė Volckevičienė
Saulius Malinauskas

Valdybos Nariai

Laima Adomavičius
Eimantas Ališauskas
Elizabeth Ambrozaitis
Kęstutis Didžbanis
Eligijus Dulevičius
Margarita Endres
Ernesta Gaigalienė
Rimas Jonušaitis
Randy Petersen
Rasa Rimkus
Kristina Satkevičius